سرویس دوره ای کولرگازی اعم از سرویس کامل کولر ، شستشوی فیلترهای داخل کولر ،
جرم گیری روزنه های آلمینیومی پنل، جرم گیری و شستشوی کندانسور، تست شارژ گاز کولر
به صورت دقیق.