طریقه جابه جایی کولر گازی اسپیلت:

عموم مردمی که از کولر گازی برای تهویه مطبوع استفاده می کنند ممکن است به دلایلی گاها نیاز داشته باشند که کولر خود را باز کنند. این شرایط متفاوت است و عمدتا به دلیل تعمیر اساسی پنل های داخلی و یا خارجی، جابه جایی و انتقال کولر به محیط جدید، نصب در مکان بد و نیاز به تعیین مکان بهتر برای کولر، تعمیرات منزل و … می باشد.

برای جابه جایی کولر گازی اسپلیت نمی توان بدون برنامه ریزی و اطلاع دقیق از شرایط لازم این کار را انجام داد زیرا یکی از الزامات جمع کردن اسپلیت جمع آوری گاز دستگاه می باشد. اگر به درستی این کار انجام نشود باعث خواهد شد که هوا وارد سیکل ما شود و یا گاز دستگاه وارد هوا شود که ضمن اینکه هزینه زیادی باید برای شارژ و احتمالا تعمیر کولر گازی پرداخت نمایید به لایه ازن نیز آسیب خواهید زد.

از نکات مهم دیگر برای جمع کردن کولر گازی قطع برق دستگاه برای جلوگیری از آسیب به برد کولر گازی و همچنین مراقبت زیاد از لوله های کولر است زیرا کوچکترین بی احتیاطی باعث له شده و یا تا شدن لوله ها خواهد شد.