قطعی و اتصالی برق

اتصال کوتاه ارتباطی غیرعادی میان دو گره با ولتاژهای متفاوت است که می تواند منجر به آسیب مدار، گرمای بیش از اندازه، آتش یا انفجار گردد

عوامل رخداد اتصالی و قطعی برق

شتاب برق

این می تواند به دلیل سیم کشی اشتباه در خانه یا اعتصابات رعد و برق یا دستگاه های معیوب یا خطوط برق آسیب دیده رخ دهد

بارگیری

گرمای بالای لامپ میتواند سوکت و عایق موجود در سیمهای ثابت را ذوب کند. این باعث جرقه از یک سیم به دیگری و باعث آتش سوزی برق می شود. حتی پس از برداشتن لامپ، سوکت و سیمها همچنان تحت آسیب قرار میگیرند

جعبه اتصال

جعبه اتصال دارای سیمهای زیادی است که به یکدیگر متصل هستند. اگر آن را پوشش ندهد، یک فرد از سیم آسیب دیده نیز شوکه می شود و اگر سیمها در دسترس نباشد، خطر کم است

کلید نور

محصولات غیر استاندارد دارای سوئیچ هایی که در تنظیم نور به درستی کار نمی کنند. همچنین می تواند خطای سیم کشی یا مدار یا خروجی باشد

سوسو زدن نور

این نقض قوانین نیست بلکه سطح بالاتری از خطر است زیرا ممکن است ناگهان یک آتش سوزی ایجاد کند

خروجی کمتر

اگر از کابل های تقویت کننده بار ستفاده می کنید خطر زیاد است

شوک الکتریکی

هنگامی که برق به درستی استفاده نمی شود، منجر به شوک الکتریکی می شود. تجربه چنین مشکلات الکتریکی در خانه های قدیمی بسیار است

سوختن تعداد زیاد لامپ

دلایل آن شامل:

ولتاژ بالا
عایق نزدیک به نور است
سیم کشی ضعیف در مدار و برق

اتصالی برق

رعایت ایمنی

  • سوئیچ خاموش است

  • کلید نور قطع است

  • اگر لامپ سوخته است آن را جدا کنید

  • توصیه می شود که با سیم ها یا مدارهای برق متصل نباشید

همیشه به خاطر داشته باشید که ایمنی بسیار مهم است، بنابراین اگر شما در مورد مسئله مطمئن نیستید، آن را برای تثبیت به تنهایی در نظر نگیرید. یک برقکار حرفه ای می تواند به راحتی آن را تشخیص و حل کند. مراقب باشید