خدمات پله برقی و بالابر

تعمیرات آسانسور و پله برقی با کیفیت بالا  توسط مهندسین متخصص و برنامه های تعمیر و نگهداری منظم انجام می شود

خدمات آسانسور:

  • تعمیر و نگهداری آسانسور

  • نوسازی آسانسور

  • نصب آسانسور مسکونی

  • بازرسی های ایمنی آسانسور

  • نظارت ۲۴ ساعته اضطراری

  • آزمایشات ایمنی آسانسور

  • تعمیرات کابین آسانسور

خدمات پله برقی:

  • نگهداری پله برقی

  • تعمیرات پله برقی

  • بازرسی های ایمنی پله برقی

هر ساعت از هر روز، خدمات ایران زمین برای پاسخگویی آماده است. سرویس ما به شما در ارتباط با کارشناسان آموزش دیده در هر جنبه ای از عملیات سیستم شما می پردازد و کمک می کند در هنگام بروز مسائل چه باید کرد. هر تماس، سریعترین مسیر برای حل مشکلی است که شما دارید.