ایمیل سرور

هر ایمیلی که ارسال می شود از مجموعه ای از ایمیل سرورها در طول مسیرش عبور می کند و بدون این سری از سرورها تنها قادر به ارسال ایمیل به افرادی هستید که دامنه آدرس ایمیل آنها با شما مطابقت  دارد

انواع سرورهای ایمیل

سرورهای ایمیل را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: سرورهای خروجی ایمیل و سرورهای دریافتی ایمیل. سرورهای خروجی ایمیل به عنوان SMTP یا Simple Mail Transfer Protocol شناخته می شوند. سرورهای ایمیل ورودی در دو نوع اصلی قرار می گیرند پروتکل POP3 و IMAP


ایمیل سرور

بسیاری از مردم از ایمیل های مبتنی بر وب مانند یاهو میل و جیمیل استفاده می کنند. کسانی که به فضای بیشتری نیاز دارند – به ویژه کسب و کارها – اغلب باید در سرورهای خود سرمایه گذاری کنند. به این معنی است که آنها همچنین باید راهی برای دریافت و انتقال ایمیل داشته باشند، به این معنی که آنها باید سرورهای پست الکترونیکی خود را راه اندازی کنند